Tel: 070 250 0801

On this page you will find the latest news about current Covid-19 measures and how they apply to shopping at our store.
Op deze pagina vind je alle laatste informatie over de huidige Covid-19 maatregelen en hoe die toepasbaar zijn op onze winkel
Last update 11/03/2021

Shopping by Appointment

At the moment our brick and mortar shop is closed due to government restrictions until at least the end of March 2021. At the moment we’re open by appointment only, or offer the option of ‘click & collect’ for online orders. Our online store is open as normal. We ship parcels on weekdays from Tuesday till Friday.

Click & Collect

Curbside pick up is by appointment only. When placing your order you will have the opportunity to pick a designated time slot.

How to ‘Click & Collect’
  • Orders are placed preferably in our online store, or by phone or e-mail
  • Orders can only be collected by appointment on a designated time slot from Tuesday-Friday between 10AM-5PM Saturday 10AM-12PM
  • Orders can only be collected with a minimum of 4 hours after we have received the payment in full
  • Orders can be collected outside and by 1 person only
  • While you wait outside, if necessary, please queue and keep 1,5 m between you and your neighbor.

Click & Collect

Het ophalen van een bestelling kan alleen maar op afspraak. Als je een bestelling bij ons plaatst in de webwinkel, dan krijg je bij het afrekenen bij de optie voor afhalen, de keuze om een afhaalafspraak te plannen naar keuze.

Hoe werkt ‘click & collect’
  • Bestellingen worden bij voorkeur geplaatst via onze webwinkel, of eventueel per telefoon of e-mail
  • Bestellingen kunnen worden afgehaald op een vooraf zelf gekozen tijdstip van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur
  • Bestellingen mogen pas worden afgehaald minimaal 4 uur na ontvangst van de volledige betaling
  • Bestellingen worden afgehaald door slechts 1 persoon en alleen buiten de deur
  • Als je buiten moet wachten, vorm een rij (indien nodig) en hou altijd 1,5m afstand

Store Policy
Winkelbeleid

Stay at home if you have a Covid-19 related symptoms and reschedule your appointment or place your order online.


Kom niet naar de winkel bij Covid-19 gerelateerde klachten. Verzet je afspraak of plaats een bestelling online.

Please come alone
if possible. There is a maximum
of 2 individual customers allowed in the store at one time.

Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel. Maximaal 2 individuele klanten mogen tegelijk in de winkel.

Always keep a distance of minimum 1.5m from ­others, in and outside the store.

Zorg altijd voor minimaal 1,5 m afstand, in en buiten de winkel.

We require all customers to wear a face mask. This includes children above 13 years old.

Alle klanten dienen een mondkapje te dragen. 
Dit geldt ook voor kinderen boven de 13 jaar.

The use of hand sanitiser upon entering the shop is mandatory.

Het gebruik van hand­desin­fectiemiddel
bij binnenkomst is verplicht.

CW Icon-Basket

The use of a basket is mandatory for EVERY visitor of the shop.

Het gebruik van een mandje is verplicht voor IEDERE ­bezoeker aan de winkel.

Please come to the shop in time and prepared.
We only have a limited time to help you, so knowing your exact wishes, helps us greatly to assist you the best way possible.
Please be mindful when picking up products. Test fibres only with your hand or on the inside of your wrist.

Zorg ervoor dat je op tijd bent en voorbereid op jouw afspraak.
We hebben helaas maar gelimiteerd de tijd, dus als we weten wat jouw exacte wensen zijn, maakt dit het makkelijker om je zo goed mogelijk te helpen.
Raak zoveel mogelijk alleen de producten aan die je nodig hebt en test ze met de hand of aan de binnenkant van je pols.


Store Opening Times

From Tuesday to Friday, we’re open from 11AM to 5PM. Saturday from 10AM-12PM.

During store hours, you can visit the shop (by appointment only) or pick up your online ‘click & collect’ order. And of course we are also available to assist you by phone or email with your questions on set times.

Winkelopeningstijden

Van dinsdag t/m vrijdag zijn wij geopend van 11.00 -17.00 uur en zaterdagen van 10.00-12.00 uur.

Gedurende deze openingstijden, kun je de winkel bezoeken (alleen op afspraak) of jouw online ‘click & collect’ order ophalen. Uiteraard zijn we op deze tijden ook beschikbaar om te helpen met vragen over de telefoon of e-mail.

Booking your In-Store Shopping Appointment

At the moment we are allowed to offer in-store shopping appointments for 2 individuals at the same time. From March 16th, this number will increase to a maximum of 4.

If (and only) due to medical reasons, you are unable to be in the store with others, however limited the number of customers may be, you can contact us to see if we can set up a private shopping time slot.

Afspraak maken voor een winkelbezoek

Op dit moment mogen we enkel twee personen tegelijk toelaten om te winkelen. Vanaf 16 maart zal dit aantal worden verhoogd naar maximaal 4.

Ben je wegens medische redenen niet in staat (en alleen dan), om tegelijk met andere bezoekers in de winkel aanwezig te zijn, neem s.v.p. even contact op zodat we kunnen kijken of we eventueel een privé afspraak kunnen inboeken.

Orders & Shipping

We offer free (standard) shipping for online orders within:
the Netherlands: all orders above €75
the EU: all orders above €250
worldwide: all order above €375

As always, we’re trying our best packing and shipping your online orders as quickly as possible. We ship Tuesdays-Fridays. When your order has been shipped, you automatically receive an email with your track & trace details.

Please keep in mind however, that due to the Covid-19 pandemic, shipping may take longer than usual, or track & trace details are not updated correctly. We count on your patience and understanding, but please give us a shout if takes exceptionally long or you have any other questions.

Bestellingen & Verzenden

We bieden gratis (standaard) verzendkosten voor online bestellingen binnen:
Nederland: alle orders boven de €75
de EU: alle orders boven de €250
wereldwijd: alle orders boven de €375

Zoals altijd, doen wij onze uiterste best om alle online bestellingen zo snel mogelijk in te pakken en te verzenden. Wij verzenden van dinsdag t/m vrijdag. Je ontvangt na verzending automatisch een e-mail met een track & trace code.

Toch moet je er rekening mee houden dat door de Covid-19 pandemie jouw order ongebruikelijke vertraging kan oplopen, of dat de track & trace code niet correct wordt ge-update. We vertrouwen op jouw begrip en geduld, maar mocht het buitengewoon lang duren, of je hebt andere vragen, laat het ons dan gerust weten!

Events & Workshops

Our monthly Craft Nights and workshops/classes sadly all remain cancelled until further notice.

We will keep you updated about this through the usual channels. But if you’re interested to already put you on a waitlist for a particular class or workshop, please reach out to us.

Events & Workshops

Onze maandelijkse Craft Night en alle workshops en lessen zijn helaas op dit moment nog steeds allemaal tijdelijk geannuleerd.

We houden je hiervan op de hoogte via de gebruikelijke kanalen. Mocht je geïnteresseerd zijn om alvast op de wachtlijst te worden gezet voor een specifieke workshop, neem dan gerust even contact op.


Thank you

Last but not least, we’d like to thank you. Your understanding of the precarious situation we’re all going through and the challenges it brings in everyday life is so important when it comes to running Cross & Woods right now.
We’re trying to make sure visiting our store remains a positive and inspirational experience for everybody. Thank you for your cooperation and respecting the rules, we can only make it happen with your help!

Stay safe & healthy,

Pauline, Eloïse
& the Cross & Woods team

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close